L-R – Purushottam Vaishnava, Hon_ Governor Jagdeep Dhankhar, Mrs Sudesh Dhankhar, Swaroop Banerjee

Related posts